Redoslijed nastupa na 16. KUP-u Grada Đakova

Pomladak

Raspored za pomladak

Po završetku nastupa za ekipe pomlatka održati će se proglašenje pobjednika i dodjela medalja i pehara.


Mladež

Raspored za mladež


Seniori

Raspored za seniore


NAPOMENA: Ekipe koje su uplatile kotizaciju, a nisu izvršile prijavu ekipe biti će uvrštene na kraju rasporeda nastupa.