Povijest Vatrogasne zajednica grada Đakova

Vatrogasna zajednica grada Đakova osnovana je 24.04.2004. godine na inicijativu grada Đakova i Gradonačelnika Zorana Vinkovića, te društava sa područja grada Đakova. Vatrogasna zajednica grada Đakova djeluje 15 godina.

Odmah nakon osnivanja, stručne službe Zajednice izvršile su upis u registar Udruga RH. Zajednica je razvrstana u Državnom uredu za statistiku te je dobila svoj matični broj, otvorila žiro račun, a poduzete su i sve druge radnje koje su bile potrebne za normalno funkcioniranje.

Vatrogasna zajednica grada Đakova djeluje na prostoru od 173 km² na kojem živi oko 30 000 stanovnika u 8 480 kućanstava i to u mjestima Arduševac, Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Novi Perkovci, Piškorevci, Đakovački Pisak, Selci Đakovački, Široko Polje i Grad Đakovo. Od osnivanja Vatrogasne zajednice grada Đakova uključena su društva: DVD Đakovo, DVD Budrovci, DVD Široko Polje, DVD Ivanovci, DVD Piškorevci, DVU Energa, DVD Novi Perkovci, DVD Selci Đakovački, IDVD Đakovština (koje prestaje sa radom 2012 godine). Na Skupštini održanoj 01.04.2006. godine donosi se odluka o pristupanju DVD-a Strizivojna u Vatrogasnu zajednicu grada Đakova, a svi međusobni odnosi vatrogasnih postrojbi VZG Đakova riješeni su potpisivanjem sporazuma o međusobnoj suradnji. DVD Strizivojna na temelju takvog sporazuma uživa sva prava kao i sve ostale članice uz participaciju troškova za rad Zajednice.

U radu VZG Đakova sudjeluje Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Zapovjedništvo Zajednice. Vatrogasnom zajednicom od samog osnivanja predsjedava Predsjednik Vlado Koren. VZG Đakova je od početka svog osnivanja do danas imala dva Zapovjednika, Antuna Jurmana (2004. – 2013.) i Ivana Klemena (2013. – danas). Vatrogasna Zajednica grada Đakova financira se od prihoda grada Đakova, prihoda od osiguravajućih društava, donacija i participacije DVD-a Strizivojna.

U samom počeku rada Zajednice društva su bila slabije opremljena sa zaštitnom opremom za intervencije i vatrogasnim vozilima, ali uz razumijevanje i pomoć čelnih osoba grada Đakova i Zajednice Grada, Društva sa područja Zajednice opremljena su sa zaštitnom opremom i novijim vatrogasnim vozilima. Više nema Društva na području VZG Đakova koje nije opremljeno navalnim vatrogasnim vozilom, a gotovo sva Društva posjeduju i kombi vozilo, kao i primjerenu zaštitnu opremu. Grad Đakovo prepoznao je značaj Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja nisu središnja te je 2009. godine donirao Zajednici 14 kompleta Osobne zaštitne opreme za strukturne požare, a ista su podijeljena unutar Zajednice prema zajedničkoj odluci Zapovjedništva i Predsjedništva. Rad i kvalitetu vatrogasaca prepoznala je Vatrogasna zajednica Županije Osječko-baranjske te je u proteklom periodu više puta donirala vatrogasnu opremu za središnju postrojbu, ali i za ostala vatrogasna Društva. Kroz proteklih 15 godina u više navrata je i Državna uprava za zaštitu i spašavanje pomagala radu Zajednice kroz opremanje vatrogasnih postrojbi vatrogasnom opremom i tehnikom.

Tijekom 2007. godine uz veliku podršku Grada i DUZS-a nabavljena su 2 vatrogasna navalna vozila iz programa Vlade Republike Hrvatske za nabavu vatrogasnih vozila. Također uz pomoć DUZS-e i Grada tijekom 2013. godine nabavljeno je navalno vozilo za DVD Piškorevci. Grad Đakovo prepoznao je i potrebu Društava za kombi vozilima tako smo kroz programe financiranja u kojima Vatrogasna zajednica Grada snosi pola troška nabave.

U proteklih 15 godina Zajednica vodi računa i o najmlađima u okviru svojih mogućnosti potiče rad sa svim sekcijama Društava. Kroz svaku od 15 godina postojanja Zajednice održavana su i vatrogasna natjecanja Zajednice kao i odlasci najmlađih u kamp vatrogasne mladeži u Fažani. Zajednica potiče i sve odlaske na natjecanja te u okviru svojih mogućnosti snosi dio troškova istih.
Zajednica podržava i sva Društva da organiziraju Kup natjecanja pa tako imamo Susret podmlatka u Novim Perkovcima, Kup Branimir Špehar u Budrovcima i Kup natjecanje Grada Đakova.

Od 2004. godine kada je Zajednica ishodila odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za školovanje vatrogasnih kadrova svake godine se osposobljavaju novi vatrogasci i dočasnici, a u suradnji sa VZŽOB i novi vatrogasni časnici. Kroz 15 godina osposobljavanje je prošlo više od 2000 vatrogasaca, a predavači su utrošili više od 7000 sati dobrovoljnog rada kako bi postigli današnje stanje osposobljenosti vatrogasaca i svrstali se rame uz rame sa profesionalnim vatrogascima.

U samim začecima osposobljavanja i nedostatku stručne literature za školovanje vatrogasnih kadrova Predsjedništvo zajednice je donijelo odluku da izda priručnik za osposobljavanje za zvanje dočasnik kojeg su uredili predavači Vatrogasne zajedniceg Đakova a sve u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg savladavanja gradiva polaznicima.

Vatrogasna zajednica grada Đakova prednjači i sa sustavom radio veze koji je među razvijenijim u Županiji pa čak i šire, posjeduje Vatrogasni operativni centar u koji je Grad Đakovo preko VZG Đakova 2008. godine uložio 100,000.00 kn te građane Đakova i okolice stavio u povlašteni položaj što se tiče vatrogasnih intervencija ,a ulaganja u VOC Đakovo ne prestaju do danas te je isti opremljen najmodernijom opremom za vođenje vatrogasnih intervencija iz operativnog dežurstva.

Pripadnici vatrogasnih postrojbi u proteklih 15 godina intervenirali su u mnogobrojnim požarni i tehničkim intervencija. Od intervencija valja izdvojiti nekoliko najzahtjevnijih, a u kojima je u pravom svijetlu pokazana osposobljenost vatrogasaca iz čitave Zajednice za zajedničko djelovanje i interveniranje prema mogućnostima svake postrojbe ponaosob. Najveće intervencije koje su zahtijevale uključivanje više postrojbi iz VZG bile su intervencije prilikom poplava gdje su vatrogasci prava i jedina organizirana snaga prilikom spašavanja od poplava i saniranja posljedica poplava. Tako je na saniranju posljedica poplava tijekom posljednjih 15 godina utrošeno više od 6000 radnih sati vatrogasaca i više od 1500 sati rada različitih pumpi. Vatrogasci sa područja VZG Đakova angažirani su i na spašavanju od poplava u organizaciji Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije gdje su zabilježili preko 700 radnih sati rada na obrani od poplava diljem Županije.

Angažiranje većeg broja vatrogasnih postrojbi sa područja Grada zahtijevale su kroz godine i intervencije prilikom požara na otvorenom prostoru. Na tim intervencijama posebno je do izražaja došla vatrogasna disciplina i poznavanje lanca zapovijedanja kod svih vatrogasnih postrojbi, a to možemo zahvaliti dobro organiziranoj Vatrogasnoj školi Zajednice i njenim predavačima, ali i dobro poznavanje stožernog zapovijedanja kod zapovjednog kadra koji je svojim iskustvom i znanjem ostvario da se kroz godine interveniranja nije dogodila niti jedna ozbiljnija povreda vatrogasaca na intervencijama niti je ijedan požar izmakao kontroli gasitelja. Angažiranje dodatnih vatrogasnih snaga bilo je potrebno i prilikom gašenja strukturnih požara i to u nekoliko većih požara koji su zahvatili objekte na području Grada. Prilikom tih požara najčešće su surađivale postrojbe DVD Đakovo i DVU Energa na području Grada i DVD Đakovo i matična postrojba na području prigradskih naselja. Treba naglasiti i da se za sve vrste požara bez iznimki uz središnju vatrogasnu postrojbu DVD Đakovo mobilizira i postrojba sa područjem djelovanja na tom prostoru kako bi svi vatrogasci održali visoku razinu spremnosti za sve vrste intervencija.

Rad Zajednice na osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova, okupljanju mladih, preventivnim mjerama zaštite od požara i zaštiti i spašavanju na vrlo velikom području Grada Đakova i općine Strizivojna opravdava osnivanje Zajednice Grada te omogućava kvalitetnije financiranje i funkcioniranje svih društava sa područja Grada. U velikoj vatrogasnoj zajednici kao što je bila vatrogasna zajednica Đakovštine nije bilo moguće dovoljno se posvetiti Društvima sa područja Grada što je promijenjeno osnivanjem VZG Đakova. Sve članice Zajednice od osnutka konstantno napreduju u ljudskim potencijalima, opremi i osposobljenosti. Broj i kvaliteta osposobljenih pripadnika postrojbi daje garanciju opstojnosti dobrovoljnog vatrogastva na području Grada Đakova.

Uz vatrogasni pozdrav "Vatru gasi, brata spasi!"