Dokumenti

Dokumenti

Vatrogasna zajednica grada Đakova

Izvještaj o prihodima i rashodima u 2016. godini

 Izvještaj o prihodima i rashodima u 2017. godini

Financijski plan VZG-a Đakova za 2018. godinu

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo

 Izvještaj o prihodima i rashodima u 2016. godini

 Izvještaj o prihodima i rashodima u 2017. godini

 Financijski plan DVD-a Đakovo za 2018. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Postupnik nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o provođenju postupaka nabave i javne nabave